kim jesteśmy?

Nasi wspaniali wolontariusze:

 

+ Adrian Woźnicki
+ Anna Haney
+ Robert Cieślik
+ Christofer Tiller
+  Daniel Dowhan
+ Drew Luhowy
+ Grzegorz Dubrowski
+ Grzegorz Horyd
+ Kenneth Brady
+ Julia Abratańska
+ Marcin Bąk
+ Paweł Stelmach
+ Piotr Krajewski
+ Przemysław Ciastek
+ Radosław Markowicz
+ Wojciech Bauma
+ Michael Schmitz

 

Od pierwszego dnia wojny staramy się nieść pomoc humanitarną potrzebującym na Ukrainie. Pomogliśmy wydostać się wielu ludziom, a dziesiątkom przynieśliśmy pomoc. Mieliśmy swoje życia, firmy, marzenia, ale po tym co zobaczyliśmy na Ukrainie mamy jedno marzenie – żeby ta wojna skończyła się szybciej niż się zaczęła i abyśmy mogli sprawnie odbudować kraj naszego sąsiada.

Jesteśmy organizacją charytatywną założoną przez:

Maciej Mielniczuk

Zbieramy pieniądze na zakup środków ochronnych dla osób, które pozostały na terenie Ukrainy poprzez zbiórkę publiczną. To znaczy, że 100% zebranych środków będzie przeznaczone na cel w jakim powstała zbiórka. I… że poza naszą społecznością rozliczy nas Ministerstwo Finansów. 

Partnerzy