kim jesteśmy?

Nasi wspaniali wolontariusze:

 

 • Daniel Dowhan
 • Jagoda Pasko
 • Paweł Stelmach
 • Wojciech Bauman
 • Karol Ugarenko
 • Krzysztof Bogucki
 • Monika Bogucka
 • Rafał Schleifer
 • Zenon Dowhań
 • Adrian Woźnicki
 • Robert Cieślik
 • Grzegorz Horyd
 • Michael Schmitz
 • Paulina Michalska

Od pierwszego dnia wojny staramy się nieść pomoc humanitarną potrzebującym na Ukrainie. Pomogliśmy wydostać się wielu ludziom, a dziesiątkom przynieśliśmy pomoc. Mieliśmy swoje życia, firmy, marzenia, ale po tym co zobaczyliśmy na Ukrainie mamy jedno marzenie – żeby ta wojna skończyła się szybciej niż się zaczęła i abyśmy mogli sprawnie odbudować kraj naszego sąsiada.

Jesteśmy organizacją charytatywną założoną przez:

Maciej Mielniczuk

Zbieramy pieniądze na zakup środków ochronnych dla osób, które pozostały na terenie Ukrainy poprzez zbiórkę publiczną. To znaczy, że 100% zebranych środków będzie przeznaczone na cel w jakim powstała zbiórka. I… że poza naszą społecznością rozliczy nas Ministerstwo Finansów. 

Partnerzy